Category Archives: Sistemul de progres

 • 0

Etapa 1 – Integrare

Category : Sistemul de progres

initiereEtapa 1 – INTEGRARE

Aceste prime 6 luni joacă rolul de perioada de acomodare pentru noul explorator,  în sensul în care acesta se obişnuieşte cu patrula nou-formată sau in care tocmai a fost acceptat, cu regulile ei şi ale unităţii, învaţă despre legea exploratorului şi îşi asumă sistemul de progres al exploratorilor. În acelaşi timp, îi este prezentat, de către liderii lui, opţiunea de a alege unul dintre lideri, seniori sau exploratori aflaţi la ultima etapă din sistemul de progres ca mentor, persoana cu care comunică cel mai bine şi la care poate apela în caz de nevoie. Importanţa pe care o reprezintă această etapă de scurtă durată, necesară în primele şase luni după venirea exploratorilor noi, se rezumă la oportunitatea exploratorilor de a se cunoaşte mai bine, a şti cum reacţionează în diverse situaţii şi a se forma ca unitate.

Durata estimată: 6 luni

Cerinţe:

 • Funcţionarea unităţii:

– participă la întâlnirile unităţii;
– cunoaşte structura şi specificul patrulei şi a unităţii;
– e membru al unei patrule;
– acceptă şi respectă regulile grupului;
– sesizează importanţa lucrului în echipă;
– se implică în luarea deciziilor în unitatea din care face parte.

 • Cunoştinţe pentru viaţă:

– cunoaşte noţiunile de bază ale cercetăşiei din lume şi din România;
– înţelege semnificaţia legii şi promisiunii de explorator;
– cunoaşte şi îşi asumă sistemul de progres al exploratorilor;
– îşi alege unul dintre liderii lui ca coach/mentor.

 • Implicarea în activităţi:

– participă, împreună cu unitatea, la cel puţin o activitate în natură (minim 2 zile: hike, expediţie, tură, camp);
– participa la cel puţin o activitate socială;
– este capabil să-si exprime personalitatea şi emoţiile folosind un mijloc de exprimare artistică (muzică, poezie, teatru, retorică, etc.)
– sesizează « momentele spirituale » întâlnite în cotidian;
– depune sau îşi reînnoieşte promisiunea de cercetaş.
– se informează cu privire la însemnele de merit ale exploratorilor.


Etapa 2 – Invățare – Exersare

integrare

Etapa 2 – ÎNVAŢĂ

 

Odată ajunşi la această etapă, exploratorii sunt implicaţi în proiecte, având astfel ocazia de a învăţa cum se concepe ideea unui proiect, cum se scrie, ce se ia în considerare, cum se stabilesc obiectivele dar şi modul de lucru în echipa proiectului. De asemenea, este important ca, împreună cu patrula, exploratorul să participe la un camp regional, în care va acumula experienţă şi va putea face schimb de informaţii cu ceilalţi participanţi din alte centre locale. Tot aici, va avea şansa de a socializa şi a se dezvolta ca individ în societate.

Durata estimată: un an

Cerinţe:

– deţine însemnul pentru etapa 1

 • Funcţionarea unităţii:

– îşi asumă un rol în patrula din care face parte în funcţie de proiectele pe care le desfăşoară;
– se implică în luarea deciziilor în patrula din care face parte.

 • Cunoştinţe pentru viaţă:

– demonstrează într-un mod atractiv că aplică în viata de zi cu zi legea exploratorului;
– cunoaşte modul de organizare şi funcţionare a ONCR;
– discută cu coach-ul/mentorul lui despre progresul lui personal;
– este capabil să îşi stabilească etape intermediare în atingerea unor obiective;
– este capabil să identifice etapele şi structura unui proiect/ a unei activităţi;
– este capabil să explice etapele şi structura unui proiect (a unei activităţi);
– propune si implementeaza un proiect impreuna cu patrula;

 • Implicarea în activităţi:

– participă la cel puţin un camp regional;
– participă la un proiect de implicare in comunitate organizat de patrulă sau unitate;
– participă la un moment spiritual organizat de patrulă sau unitate (ex: pilde, cântece etc.);
– iși alege cel puțin un însemn de merit de la exploratori, trece prin etapele de autoevaluare și stabilire a obiectivelor și reușește să îl obțină;
– participă la o acţiune la nivel regional recunoscută de Echipa Naţională de Exploratori;
– o ieșire de minim o zi cu patrula;
– învață să gătească pe vatră;
– învață nodurile de bază și câteva construcții cercetăsești de bază;


Etapa 3 – Aplicare

implicare

Etapa 3 – APLICĂ

Dacă etapa anterioară din sistemul de progres se putea rezuma la cuvântul „implicare”, această etapă s-ar rezuma la „aplicare”. Se consideră că până la acest  moment exploratorul a avut ocazia de a lucra la un proiect şi de a învăţa despre cum  decurge. Aceste proiecte se pot axa pe comunitate, aventură  sau intelectual, important, însă, este să se menţină un echilibru între acestea, liderul putând să intervină, în caz contrar.

Durata: 1 an

Cerinţe:

– deţine însemnul pentru etapa 2

 • Funcţionarea unităţii și a centrului local:

– ţine cont (de) şi urmează regulile unităţii şi patrulei;
– se implică în luarea deciziilor în unitatea din care face parte;
– ia iniţiativa în organizarea de activităţi şi proiecte.
– cunoaște modul de funcționare a centrului local, înțelege rolul șefului de centru local și a membrilor din Consiliu Centrului local
– participă activ și exprimă votul in cadrul Adunării Generale anuale a centrului local

 • Cunoştinţe pentru viaţă:

– poate coordona o echipa în cadrul unui proiect;
– discută cu coach-ul/ mentorul lui despre progresul lui personal;
– este capabil sa urmărească funcţionalitatea din etapele şi structura unui proiect/unei activităţi şi să intervină pentru a îmbunătăţi derularea acestora;

 • Implicarea în activităţi:

– participă, împreună cu unitatea sau patrula, la cel puţin un camp naţional;
– este responsabilizat prin implicarea în echipa de organizare a unui camp local, national, regional sau ajuta echipele nationale, își asumă diferite roluri ex.: (jambasador… ) sau chair ajută, se implică în organizarea unui camp al altui CL;
– elaborează proiecte axate pe aventură / comunitate / intelectual împreună cu patrula;
– iși asumă responsabilități la nivel de unitate sau de centru local;
– participă la minim 4 întâlniri ale unei unități de lupișori sau temerari și își asumă un rol în cadrul acestor întâlniri;
– iși alege cel puțin două însemne de merit de la exploratori, trece prin etapele de autoevaluare și stabilire a obiectivelor și reușește să îl obțină;
– fac un proiect împreună cu un grup de cercetași din altă țară.


Etapa 4 – Marele proiect

marele_proiect Etapa 4 – MARELE EVENIMENT

Trebuie luat în considerare faptul că această etapă se va suprapune peste clasa  a 12-a, de unde reiese scăderea considerabilă a timpului pe care exploratorul o poate  oferi cercetăşiei, acesta fiind presat de cerinţele sistemului formal. În acest sens, în ultima etapă scade nivelul de implicare în comparaţie cu etapa anterioară. Împreuna cu patrula aflată la etapa IV, împreună cu liderul lor şi împreună cu un  senior / lider de seniori din unitatea în care vor intra după ce termină exploratoriatul  (fie că e în acelaşi oraş sau în centrul universitar) să pregătească un proiect de “la  revedere”. Proiectul de “la revedere” trebuie să aibă caracteristica ce le aduce împlinire personală mare. Important este ca această iniţiativă să vină în cât mai mare măsură de la ei, liderul poate, totuşi, să îi îndrepte în această direcţie. Alt obiectiv, şi de aici şi implicarea reprezentantului seniorilor, este pentru a facilita trecerea la noul grup – unitatea de seniori – şi de a încerca să păstrăm patrula ca grup de prieteni în imensitatea de alte relaţii şi situaţii în care se poate afla apoi, când mulţi dintre ei se mută la facultate.

Durata: 6 – 12 luni


Cerinţe:

– deţine însemnul pentru etapa 3

 • Funcţionarea centrului local si a ONCR:

– ţine cont (de) şi urmează regulile unităţii şi ale patrulei;
– se implică în luarea deciziilor în unitatea din care face parte;
– participă la Adunarea Generala a Centrului Local;
– se implică în planificarea și organizarea campului de centru local;
– se implică în propunerile din partea centrului local pentru Adunarea Generală ONCR;

 • Cunoştinţe pentru viaţă:

– discută cu coach-ul/mentorul lui despre progresul lui personal şi despre oportunităţile pe care i le oferă viitorul: nunta, copii, inmormantare;
– se interesează de cum funcționează sistemul de progres la seniori aplicat în centrul sau local sau în cadrul unui centru universitar;

 • Implicarea în activităţi:

– participă, împreună cu unitatea sau patrula, la un eveniment internaţional (proiect, camp internaţional);
– participă la un training local sau regional;
– oferă suport exploratorilor aflați în etapa 3 din sistemul de progres spre a-i ajuta în organizarea proiectelor, fiind capabil să facă asta prin prisma experienţei acumulate;
– mentorează cel puțin 2 exploratori din etapa 1 până la depunerea promisiunii;
– experimentează într-un camp, într-o activitate sau pe o anumită perioadă de timp ce înseamnă să fii ajutor de lider la o alta grupă de varstă.